Emléklap

2019 március
Nincsenek események a hónapban.

HKSCPSV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Partneroldalak


pumigumi.jpg

Etikai kódex


 
A Kék Fény Motoros Klub (továbbiakban KFMK, illetve klub) egy baráti társaságból alakult. Elsőrendű célunk ennek a viszonynak a megőrzése, erősítése.

Rendezvényekkel, az összetartozást erősítő közös programokkal törekszünk a szabadidő jó hangulatú közös eltöltésének, esetenként jószolgálati céljainknak a megvalósítására.
Ennek írásos megerősítésére alkotjuk meg etikai kódexünket.

Igyekszünk összefoglalni a klubtagok, illetve a hozzánk,
programjainkhoz akár csak ideiglenesen is csatlakozni szándékozók (későbbiekben tagság) számára a klub alapító tagjai által kívánatosnak tartott magatartásformákat a motoros életforma, kultúra, valamint a klub értékeinek megőrzése és az elvárható társadalmi kapcsolattartás vonatkozásában.

Mivel egyetlen személy etikai vétsége is veszélyeztetheti a klub jó hírnevét, megrendítheti a KMFK iránt érzett bizalmat, a tagságtól elvárható, hogy ismerje és betartsa a kódexet.
 
Hatálya kiterjed a KFMK minden tagjára, és elvárjuk annak betartását a klub rendezvényein résztvevő pártoló tagoktól és vendégektől is. Az etikai kódex néhány általános útmutatón túl nem tartalmaz iránymutatást minden lehetséges helyzetre.

Természetesnek fogjuk fel, hogy tagságunk és a hozzánk csatlakozók a jogszabályokban rögzített jogsértést ne kövessenek el! Ezen felül általános szabály, hogy mindenki úgy viselkedjen, hogy magatartása, hozzáállása ne keltsen társaiban, környezetében megbotránkozást,visszatetszést, ellenérzetet!
Ennek alapján etikai eljárás lefolytatására abban az esetben kerül sor, ha a sérelmezett személy viselkedése, magatartása alapján legalább 5 fő tényleges KFMK tag ezt kéri.

Az eljárás megindítását kérő személyek vonatkozásában nincs jelentőssége, hogy a kivizsgálásra javasolt eseménynél jelen voltak, vagy sem. A hallomásból tudomásukra jutott cselekmény kivizsgálása is kezdeményezhető, illetve kérhető, amennyiben elítélendőnek vélik azt. A Klub elnöksége dönt a hozzá beérkező etikai eljárás kezdeményezés kapcsán az eljáró bizottság összetételéről, az eljárás befejezésének határidejéről.

Az eljárás során lehetőleg tisztázni kell az annak alapjául szolgáló cselekmény összes körülményét. Az etikai vétséggel vádolt számára lehetőséget kell biztosítani, hogy az üggyel kapcsolatban kifejtse álláspontját. Az eljárás befejezéseként a bizottság megállapításai alapján határoz arról, hogy történt –e etikai vétség. Ha igen, akkor egyúttal határoz a vétkesség súlyától függően a kiszabott szankcióról!
Legsúlyosabb elmarasztalás a klubból való kizárás lehet! Az etikai bizottság döntését az érintett személynek be kell tartania, azzal szemben jogorvoslatért a soron következő taggyűléshez fordulhat. Ennek kérése a döntés végrehajtására nincs halasztó hatállyal!

Általános szabályok:

• A klub colorjának, viselésére csak az alapító tagok és a közgyűlésen felvételre került újabb tagok jogosultak. A pártoló tagok a részükre biztosított egyéb jelvények viselésére jogosultak.
• A tagok barátként tiszteljék egymást, tartsanak össze! A tagság mindenkivel szemben, még az esetlegesen nem szimpatikus személyekkel szemben is mutasson olyan hozzáállást, amilyet önmaga felé ő is elvár!
• A KFMK politikai tevékenységet nem folytat, rendezvényein párt vagy politikai agitáció sem folytatható. A tagság kerülje a politikai megnyilvánulásokat, a vallási és faji hovatartozásra tett megjegyzéseket, az ilyen jellegű megkülönböztetést!
• Párt illetve politikai célokat szolgáló rendezvényen a klub colorja, jelvényei, jelképei nem viselhetőek.
• A klub megválasztott tisztségviselője, képviselője hatáskörében, a lehető legnagyobb körültekintéssel, úgy járjon el, hogy elsődleges szempontja a klub, illetve a tagság érdekeinek képviselete, védelme legyen.
• A tagság a klub által elfogadott anyagi elvárásokat pontosan és külön felszólítás nélkül időben teljesítse!
• Elvárás, hogy a tagság a Klubot ne egy szabadidős programokat szervező "egyletnek" vagy kedvezményes utazási irodának tekintse! Kinyilvánítjuk, hogy mi egy baráti közösség vagyunk és a közös gurulásokat is magában foglaló általunk szervezett programokkal ezt a közösséget kívánjuk még egységesebbé, barátibbá, hasznossá tenni.
Épp ezért a tagjaitól azt is elvárja a közösség, hogy aktívan vegyen részt programjain, tevékenyen segítse terveinek, felvállalt céljainak megvalósítását.
• A rendezvényeknek mindenkor a szervező vagy az általa felkért személy a vezetője! A rendezvény, vagy a csapatban motorozás biztonságáért, a sorrend betartásáért ő a felelős. Ennek okán valamennyi résztvevő köteles az általa megszabottak szerint viselkedni! Csapatban történő motorozás során a KRESZ előírásai minden tagra külön-külön érvényesek, azt mindenki köteles betartani, a felelősséget a felvezető motorosra áthárítani nem lehet!
• A tagok egyéni és társas viselkedésükkel őrizzék meg méltóságukat, legyenek toleránsak a más véleményen lévő, más nézeteket valló emberekkel. Ugyanakkor vállalják fel a klubhoz tartozásukat és véleményüket.
• Gondolkodásukban legyenek nyitottak. Más szervezetekkel, klubokkal való kapcsolat során tiszteljék a másik fél céljait, hagyományait.
• A KFMK tagokat érő esetleges provokációra a viselkedésüket jellemezze higgadtság, tartás, türelem és nagyvonalúság. Kerüljék más megsértését, a lekezelő és becsmérlő hangnemet és különösen az erőszakot.
• A KFMK tagsága nyújtson segítséget bajba jutott vagy rászoruló motoros, egyéb közlekedő társának, gondolván arra is, hogy ez egyike a legrégebbi hagyományoknak.

Color viselése mellényen és egyéb ruházaton:

A color a Kék Fény Motoros Klub legfőbb ismertető jele. A Kék Fény Motoros Klub legfőbb feladata a baleset megelőzési munkában történő aktív részvétel, a kultúrált, szabályos motorozás propagálása, a Civilek és a különböző Hatóságok közötti jó kapcsolat építése!

A Kék Fény Motoros Klub nem nyilvánít ki politikai véleményt, nézetet! A Klub Colorjával ellátott mellényen, egyéb ruházaton nem viselünk olyan szimbólumokat, jelzéseket, szövegeket mely hazánkban vagy bármely külföldi ország lakosaiban vagy egyes társadalmi rétegeiben és csoportjaiban félelmet, dühöt, ellenszenvet, megbotránkozást válthatna ki, vagy bármely politikai oldalra, pártra, szervezetre, nézetre stb. utal.

Kettős tagság kérdése:

Amennyiben a Kék Fény Motoros Klub tagja más motoros klubnak, csoportnak, baráti körnek, egyesületnek stb. (továbbiakban: klub) is tagja, azok rendezvényein a Kék Fény Motoros Klub coloros mellényét, jelvényeit, jelképeit nem viselheti, a Kék Fény Motoros Klub nevében nem nyilatkozhat, nem járhat el!

Amennyiben a másik klub vagy annak képviselője oly módon tesz politikai megnyilvánulást akár szóban, írásban, tetteiben, honlapján, vagy olyan tevékenységet folytat, jelképeket, szimbólumokat, jelzéseket, szövegeket visel, használ vagy kapcsolatot tart fent más kubbal vagy szervezettel, mely hazánkban vagy bármely külföldi ország lakosaiban vagy egyes társadalmi rétegeiben és csoportjaiban félelmet, dühöt, ellenszenvet, megbotránkozást válthatna ki, vagy bármely politikai oldalra, pártra, szervezetre, nézetre stb. utal, és ennek ismeretében tagunk a kettős tagságot továbbra is megtartja, úgy a taggal szemben etikai bizottság járjon el, és döntsön a további tagsági viszonyáról.


Bugac, 2009. április 05. 
 
 
A Kék Fény Motoros Klub Colorjának megtervezésekor igyekeztünk minél jobban kifejezésre juttatni, hogy a motoros klubot rendvédelmi dolgozók hívták életre.

A pajzs a mögötte elhelyezett két karddal jelképezi a rendvédelem elsődleges feladatát az oltalmat, ha szükséges és elkerülhetetlen az erő alkalmazását.

A kardok keresztvasában Justicia - igazság - felirat olvasható. A pajzs színezése utal a klub elnevezésére.

A pajzson egy ezüstszínű, szembe motorozó, „lovagló” páncélos lovag látható. A lovagábrázolás a társadalomnak azt az aktív és nyugállományú hivatásos rétegét jelképezi, akik esküjükhöz híven óvják hazánkat, a törvényes rendet.
Utal egyben az USA-ban létrehozott, de ma már Európa számos országában is létező aktív és nyugállományú, „törvény szolgáiból” álló motoros klubra - Kék Lovagok Motoros Klub - kikkel igyekszünk minél közelebbi, baráti kapcsolatot kialakítani, ápolni.
 
A motorkerékpár melyen láthatóak a kék megkülönböztető jelzések a motorozás szeretetét, a klub jellegét mutatja.

A pajzs alsó harmadában a három ezüst sáv jelentése: becsület, hűség, barátság.
Az első két jelző tükrözi a hivatásos szolgálathoz szükséges és elvárható életvitelt. A „barátság sávja” jelképezi a Civilek felé nyújtott jobbunkat, illetve azokat a civil barátainkat, akik már aktív tagjai, vagy segítői a Kék Fény Motoros Klubnak!
 
A pajzs csúcsánál elhelyezett ezüst 2008-as évszám a Kék Fény Motoros Klub születésének éve.

A Color felett a „Kék Fény” a klub nevét jelzi, míg alatta „Magyarország” felirat látható. A két felirat a Color fő motívumától külön-külön, egy-egy hullámos szalagra került hímzésre.
A szalagok alapszíne ezüst, a hímzések a pajzs kék színével egyezőek.Kecskemét, 2009 április 20.
 
 
Hirdetés
 

http://rodeoride34.hu/


Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:
Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
Online
Vendégek: 20
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 56, legújabb: Seri
Számláló